Disclaimer Afdrukken

Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners Bvba

Alle rechten voorbehouden. Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van Bvba Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners, Naamsesteenweg 228 te 3001 Heverlee.
Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom.
Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo's, software,...) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek.
Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van Advocaten Basyn-Mitchaux & Partners, behalve in de eventuele gevallen waarin zo'n toestemming niet wordt vereist.

U vindt hier de algemene voorwaarden en privacyverklaring.