Tarieven Afdrukken

Goede afspraken maken goede vrienden.

Advocaat Basyn informeert u voorafgaandelijk duidelijk over hoe zijn onkosten en erelonen worden aangerekend zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Een eerste vrijblijvende consultatie van maximum een uur kost vast 50 EUR (excl. BTW).

Daarna worden in de loop van de werkzaamheden of eventuele procedure op regelmatige basis en naargelang van de geleverde prestaties provisienota’s opgestuurd. Zo krijgt u niet op het einde van de rit een onverwachte rekening gepresenteerd die u in een keer dient op te hoesten.

De eindafrekening van een advocaat bestaat uit twee delen: de kosten en de erelonen.

- Kosten slaan op de kosten van het kantoor en de door het kantoor voorgeschoten gerechtskosten of andere kosten;

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kost voor briefwisseling, voor een aangetekende zending, gerechtskosten, verplaatsingskosten, enz.

- De erelonen betreffen de vergoeding voor de intellectuele prestatie en tijd die de advocaat in uw zaak investeert. De meest gangbare werkwijze voor het aanrekenen van het ereloon is via een uurtarief. In bepaalde gevallen kan ook met een percent worden gewerkt in functie van de waarde van de zaak of zelfs forfaitair. Dit wordt duidelijk vooraf afgesproken.

Advocaat Filip Basyn gaat ook steeds na of u geen rechtsbijstandverzekering heeft. Weinig mensen weten bijvoorbeeld dat als men gedagvaard is voor de politierechtbank wegens een snelheidsovertreding of rijden onder invloed, men doorgaans recht heeft op een advocaat naar keuze. De verzekering betaalt in dat geval de advocaatskosten volledig.

Hier vindt u de tarieven en algemene voorwaarden van advocaat Basyn.